drimbšas

drimbšas
1 drim̃bšas scom. (2) didelis, nerangus žmogus, drimba, ištižėlis, dribšas: Negalia eiti pri darbo toks drim̃bšas! Kl. Tas drim̃bšas pavalgo ir vėl eina gulti Pp. Kad užlipo toks drim̃bšas ant kojos, ir širdis nublogėjo Vkš. Pasisamdyk gerą vyrą, ne tokį drim̃bšą Skd. Ta drim̃bšas parsinė̃šina (pareina) Vvr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • drimbšas — 2 drim̃bšas, ė smob. (2) Š žr. 1 drimbšas: Drimbšas išaugęs, išstybęs, darbo nepaslenka dirbti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drimšas — 1 drim̃šas scom. (2) žr. 1 drimbšas: Yr toks drim̃šas, ka nė pro duris neįlenda Vvr. Ka antvirto ant manęs toks drim̃šas, mažne galą gavau Slnt. Toks didelis drim̃šas, dar jokio darbo nemoka dirbti! Lž. Tu toks drimšas palikęs (labai išaugęs) Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”